Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията на Европейския съюз в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация (СТО) по отношение на искането за освобождаване от задължение с цел предоставяне на преференциално третиране на услуги и доставчици на услуги от най-слабо развитите страни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the Ministerial Conference of the World Trade Organization (WTO) as regards a request for granting a waiver in order to give preferential treatment to services and service suppliers of Least-Developed Countries
Дата на документа: 02/12/2011
№ на документ: COM(2011) 871
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове