Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света - {SEC(2011) 1478 окончателeн}{SEC(2011) 1479 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide - {SEC(2011) 1478 final}{SEC(2011) 1479 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: COM(2011) 844
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове