Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга и обхващащо последващия регламент за изпълнение на Решението относно отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга - {COM(2011) 846 final}{SEC(2011) 1485 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COUNCIL DECISION on relations between the European Union on the one hand, and Greenland and the Kingdom of Denmarkon the other__and covering the subsequent implementing regulation of the_Decision on relations between the European Union on the one hand, and Greenland_and the Kingdom of Denmark on the other - {COM(2011) 846 final}{SEC(2011) 1485 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1484
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове