Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Глобална Европа: нов подход за финансиране на външната дейност на ЕС
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Global Europe : A New Approach to financing EU external action
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: COM(2011) 865
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове