Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Подготовка на многогодишната финансова рамка по отношение на финансирането на сътрудничеството на ЕС за държавите от АКТБ и за ОСТ за периода 2014—2020 г. (11-и Европейски фонд за развитие) и обхващаща последващия регламент за изпълнение и финансов регламент на 11- ия Европейски фонд за развитие (ЕФР) - {COM(2011) 837 окончателeн}{SEC(2011) 1459 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Preparation of the multiannual financial framework regarding the financing of EU cooperation for African, Caribbean and Pacific States and Overseas Countries and Territories for the 2014-2020 period (11th European Development Fund) and covering the subsequent implementing and financial regulations of the 11th European Development Fund (EDF) - {COM(2011) 837 final}{SEC(2011) 1459 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1460
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове