Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА - Подготовка на многогодишната финансова рамка по отношение на финансирането на сътрудничеството на ЕС за държавите от региона на Африка, Карибите и Тихоокенския басейн и отвъдморските страни и територии за периода 2014-2020 г. (11-ти Европейски фонд за развитие) и покриване на последващо прилагане на финансов регламент на 11-ти Европейски фонд за развитие - {COM(2011) 837 final}{SEC(2011) 1460 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Preparation of the multiannual financial framework regarding the financing of EU_cooperation for_African, Caribbean and Pacific States and Overseas Countries and Territories_for the 2014-2020 period_(11th European Development Fund)__and covering the subsequent implementing and financiel regulations of the 11th European Development Fund (EDF) - {COM(2011) 837 final}{SEC(2011) 1460 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1459
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове