Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейските фондове за рисков капитал - {SEC(2011) 1515 окончателeн} {SEC(2011) 1516 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Venture Capital Funds - {SEC(2011) 1515 final}{SEC(2011) 1516 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: COM(2011) 860
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове