Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор - {SEC(2011) 1551 окончателeн}{SEC(2011) 1552 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Directive 2003/98/EC on re-use of public sector information - {SEC(2011) 1551 final} {SEC(2011) 1552 final}
Дата на документа: 12/12/2011
№ на документ: COM(2011) 877
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове