Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Втори доклад за оценка на проекта „EU Pilot“ - {SEC(2011) 1626 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Second Evaluation Report on EU Pilot - {SEC(2011) 1626 final}
Дата на документа: 21/12/2011
№ на документ: COM(2011) 930
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове