Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 2011 - ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА, Придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия за разширяването на ЕС и основни предизвикателства за 2011-2012г. - {COM(2011) 666 final}{SEC(2011) 1200 final}{SEC(2011) 1201 final}{SEC(2011) 1202 final}{SEC(2011) 1203 final}{SEC(2011) 1204 final}{SEC(2011) 1205 final}{SEC(2011) 1207 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - BOSNIA AND HERZEGOVINA 2011 PROGRESS REPORT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enlargement Strategy and Main Challenges 2011-2012 - {COM(2011) 666 final}{SEC(2011) 1200 final}{SEC(2011) 1201 final}{SEC(2011) 1202 final}{SEC(2011) 1203 final}{SEC(2011) 1204 final}{SEC(2011) 1205 final}{SEC(2011) 1207 final}
Дата на документа: 12/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1206
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове