Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Реформата на правилата на ЕС относно държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга - {C(2011) 9404 окончателeн}{C(2011) 9406 окончателeн}{SEC(2011) 1581 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Reform of the EU rules applicable to State aid in the form of public service compensation - {C(2011) 9404 final}{C(2011) 9406 final}{SEC(2011) 1581 final}
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1582
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове