Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги между Европейския съюз и Специалния административен район на Китайската народна република Макао
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement on certain aspects of air services between the European Union and the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China
Дата на документа: 02/02/2012
№ на документ: COM(2012) 29
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове