Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - МЕЖДИНЕН ДОКЛАД относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - INTERIM REPORT On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism
Дата на документа: 08/02/2012
№ на документ: COM(2012) 57
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове