Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно устав на европейската фондация (ЕФ) - {SWD(2012) 1 final}{SWD(2012) 2 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the Statute for a European Foundation (FE) - {SWD(2012) 1 final}{SWD(2012) 2 final}
Дата на документа: 08/02/2012
№ на документ: COM(2012) 35
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове