Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно устав на европейската фондация (ЕФ) - {COM(2012) 35 final}{SWD(2012) 2 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Foundation (FE) - {COM(2012) 35 final}{SWD(2012) 2 final}
Дата на документа: 08/02/2012
№ на документ: SWD(2012) 1
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове