Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО относно Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа - {COM(2012) 60 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication on Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe - {COM(2012) 60 final}
Дата на документа: 13/02/2012
№ на документ: SWD(2012) 11
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове