Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за механизма за предупреждение - Доклад, изготвен в съответствие с членове 3 и 4 от Регламента относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Alert Mechanism - Report Report prepared in accordance with Articles 3 and 4 of the Regulation on the prevention and correction of macro-economic imbalances
Дата на документа: 14/02/2012
№ на документ: COM(2012) 68
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове