Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Европейския парламент - 29-ти годишен доклад относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на ЕС (2010 г.) - {COM(2012) 59 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament - 29th Annual Report from the Commission to the European Parliament on the EU's Anti-dumping, Anti-subsidy and Safeguard activities (2010) - {COM(2012) 59 final}
Дата на документа: 16/02/2012
№ на документ: SWD(2012) 9
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове