Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 29-ти годишен доклад относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на ЕС (2010 г.) - {SWD(2012) 9 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT - 29th Annual Report from the Commission to the European Parliament on the EU's Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safeguard activities (2010) - {SWD(2012) 9 final}
Дата на документа: 16/02/2012
№ на документ: COM(2012) 59
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове