Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: БЯЛА КНИГА - Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии - {SWD(2012) 7 final}{SWD(2012) 8 final}
Заглавие на английски: WHITE PAPER - An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions - {SWD(2012) 7 final}{SWD(2012) 8 final}
Дата на документа: 16/02/2012
№ на документ: COM(2012) 55
Вид документ: Бяла книга
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове