Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към БЯЛАТА КНИГА - Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии - {COM(2012) 55 final}{SWD(2012) 8 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document WHITE PAPER - An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions - {COM(2012) 55 final}{SWD(2012) 8 final}
Дата на документа: 16/02/2012
№ на документ: SWD(2012) 7
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове