Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Обобщение на оценката на въздействието придружаваща документа БЯЛА КНИГА Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Executive summary of the Impact Assessment Accompanying the document WHITE PAPER An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions
Дата на документа: 16/02/2012
№ на документ: SWD(2012) 8
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове