Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2001/822/ЕО на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Council Decision 2001/822/EC on the association of the overseas countries and territories with the European Community
Дата на документа: 17/02/2012
№ на документ: COM(2012) 61
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове