Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ - Доклад за пречките пред търговията и инвестициите за 2012 г. - {COM(2012) 70 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Council - Trade and Investment Barriers Report 2012 - {COM(2012) 70 final}
Дата на документа: 21/02/2012
№ на документ: SWD(2012) 19
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове