Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ - Доклад за пречките пред търговията и инвестициите за 2012 г. - {SWD(2012) 19 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Trade and Investment barriers Report 2012 - {SWD(2012) 19 final}
Дата на документа: 21/02/2012
№ на документ: COM(2012) 70
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове