Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Отговори на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за 2010 година - {SWD(2012) 24 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Member States' Replies to the Court of Auditors' 2010 Annual Report - {SWD(2012) 24 final}
Дата на документа: 27/02/2012
№ на документ: COM(2012) 80
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове