Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - Отговори на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за 2010 година - {COM(2012) 80 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION - Member States' replies to the Court of Auditors' 2010 Annual Report - {COM(2012) 80 final}
Дата на документа: 27/02/2012
№ на документ: SWD(2012) 24
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове