Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ПРОГРАМА SAFA НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - {SWD(2012) 38 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - EUROPEAN UNION SAFA PROGRAMME - {SWD(2012) 38 final}
Дата на документа: 07/03/2012
№ на документ: COM(2012) 91
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове