Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно становището на Съвета (първо четене) относно приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на единно европейско железопътно пространство (преработена)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council (1st reading) on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a single European railway area (Recast)
Дата на документа: 12/03/2012
№ на документ: COM(2012) 119
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове