Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз - {SWD(2012) 31 final}{SWD(2012) 32 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union - {SWD(2012) 31 final}{SWD(2012) 32 final}
Дата на документа: 12/03/2012
№ на документ: COM(2012) 85
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове