Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно изпълнението, резултатите и общата оценка на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване — 2010 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation, results and overall assessment of the 2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion
Дата на документа: 15/03/2012
№ на документ: COM(2012) 107
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове