Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на споразумения под формата на размяна на писма за изменение на отстъпките за преработено птиче месо между Европейския съюз и Федерална република Бразилия и между Европейския съюз и Кралство Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (ГАТТ 1994 г.)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of Agreements in form of exchanges of letters on the modification of concessions with respect to processed poultry meat between the European Union and the Federal Republic of Brazil, and between the European Union and the Kingdom of Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)
Дата на документа: 15/03/2012
№ на документ: COM(2012) 106
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове