Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Union on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment
Дата на документа: 15/03/2012
№ на документ: COM(2012) 108
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове