Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз: Осми годишен доклад - (за отчетната 2009 година)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union: Eighth annual report - (Reporting year 2009)
Дата на документа: 23/03/2012
№ на документ: COM(2012) 127
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове