Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към изграждане на подновено партньорство за сътрудничество между ЕС и Тихоокеанския регион
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a renewed EU-Pacific development Partnership
Дата на документа: 21/03/2012
№ на документ: JOIN(2012) 6
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове