Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова относно закрилата на географските означения на земеделски продукти и храни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Moldova on the protection of geographical indications of agricultural products and foodstuffs
Дата на документа: 26/03/2012
№ на документ: COM(2012) 138
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове