Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на приложение І към Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Annex I to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
Дата на документа: 28/03/2012
№ на документ: COM(2012) 141
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове