Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за сътрудничество, създаден със Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино по отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална сигурност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Cooperation Committee established by the Agreement on Cooperation and Customs Union between the European Economic Community and their Member States, of the one part, and the Republic of San Marino, of the other part, with regard to the adoption of provisions on the coordination of social security systems
Дата на документа: 30/03/2012
№ на документ: COM(2012) 157
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове