Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава членка в рамките на единния пазар - {SWD(2012) 81 final}{SWD(2012) 82 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL simplifying the transfer of motor vehicles registered in another Member State within the Single Market - {SWD(2012) 81 final}{SWD(2012) 82 final}
Дата на документа: 04/04/2012
№ на документ: COM(2012) 164
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове