Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Доклада на Съвета и Европейския парламент от Комисията до Съвета и Европейския парлямент - Експлоатация на реактора с висока плътност на неутронния поток през 2010 година - {COM(2012) 171 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying the document Report to the Council and the European Parliament Report from the Commission to the Council and the European Parliament - "Operation of the High Flux reactor in the year 2010" - {COM(2012) 171 final}
Дата на документа: 16/04/2012
№ на документ: SWD(2012) 86
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове