Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Рамка за качество на стажовете, придружаващ Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Към възстановяване и създаване на работни места - {COM(2012) 173 final}{SWD(2012) 90 final}{SWD(2012) 92 final}{SWD(2012) 93 final}{SWD(2012) 95 final}{SWD(2012) 96 final}{SWD(2012) 97 final}{SWD(2012) 98 final}{SWD(2012) 100 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Quality Framework for Traineeships Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a job-rich recovery - {COM(2012) 173 final}{SWD(2012) 90 final}{SWD(2012) 92 final}{SWD(2012) 93 final}{SWD(2012) 95 final}{SWD(2012) 96 final}{SWD(2012) 97 final}{SWD(2012) 98 final}{SWD(2012) 100 final}
Дата на документа: 18/04/2012
№ на документ: SWD(2012) 99
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове