Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Техническа корекция на финансовата рамка за 2013 г. в съответствие с промените в БНД - (точка 16 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Technical adjustment of the financial framework for 2013 in line with movements in GNI - (Point 16 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management)
Дата на документа: 20/04/2012
№ на документ: COM(2012) 184
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове