Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (преработен текст)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II) (recast)
Дата на документа: 30/04/2012
№ на документ: COM(2012) 81
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове