Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за напредъка, постигнат през 2010 година от съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи - {COM(2012) 190 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report on the progress achieved by the Joint Technology Initiatives Joint Undertakings in 2010 - {COM(2012) 190 final}
Дата на документа: 27/04/2012
№ на документ: SWD(2012) 105
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
  • Информационно общество
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове