Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да заеме Европейският съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на искането на Филипините за освобождаване в рамките на СТО с цел удължаване на периода на специално третиране по отношение на ориза
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the Philippines' request for a WTO waiver to extend the special treatment for rice
Дата на документа: 15/06/2012
№ на документ: COM(2012) 293
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове