Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - Обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - Synthesis of the Commission's management achievements in 2011
Дата на документа: 06/06/2012
№ на документ: COM(2012) 281
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове