Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно дейността на Европейския съвет за научни изследвания и постигането на целите, поставени в специфична програма „Идеи“ за 2011 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the European Research Council's operations and realisation of the objectives set out in the Specific Programme "Ideas" in 2011
Дата на документа: 19/06/2012
№ на документ: COM(2012) 297
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове