Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на адаптирането към техническия напредък на правила № 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 и 121 и по отношение на адаптирането към техническия напредък на глобално техническо правило № 1 относно заключалките на вратите и компонентите за закрепване на вратите на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe regarding the adaptation to technical progress of Regulations Nos 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 and 121 and regarding the adaptation to technical progress of Global Technical Regulation No 1 concerning door locks and retention components of the United Nations Economic Commission for Europe
Дата на документа: 04/06/2012
№ на документ: COM(2012) 263
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове