Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 4 TO THE GENERAL BUDGET 2012 GENERAL STATEMENT OF REVENUE STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission
Дата на документа: 20/06/2012
№ на документ: COM(2012) 340
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове