Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно конкретни начини за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на трети държави
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on concrete ways to reinforce the fight against tax fraud and tax evasion including in relation to third countries
Дата на документа: 27/06/2012
№ на документ: COM(2012) 351
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове